Connect with us

Bạn đang tìm kiếm gì ?

Dưới đây là danh sách các bài luyện đọc tiếng Trung được sắp xếp theo độ khó tăng dần, đa dạng chủ đề học và các câu chuyện khác nhau. Mỗi bài đọc bao gồm phần chữ hán, phiên âm, nghĩa và giải thích từ vựng, mẫu câu mỗi bài.

Chọn bài học dưới đây để bắt đầu học luyện đọc tiếng Trung theo chủ đề từ dễ đến khó. Truy cập chuyên mục luyện đọc tiếng Trung miễn phí tại nhà trên tiengtrungtainha.com hàng ngày sẽ giúp các bạn nâng cao vốn kiến thức đọc hiểu của mình nhanh chóng.

- BÀI ĐỌC CẤP ĐỘ HSK 1 -

- BÀI ĐỌC CẤP ĐỘ HSK 2 -

- BÀI ĐỌC CẤP ĐỘ HSK 3 -

- BÀI ĐỌC CẤP ĐỘ HSK 4 -

- CÁC BÀI ĐỌC BỔ SUNG KHÁC -

error: Nội dung được bảo vệ !