Connect with us

Bạn đang tìm kiếm gì ?

Luyện đọc tiếng Trung Quốc

Luyện đọc đoạn văn TIẾNG TRUNG : Giới thiệu bức ảnh

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn “Giới thiệu bức ảnh” bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ được học bộ từ vựng thường dùng và ngữ pháp quan trọng cấp độ HSK 1

Chào mừng các bạn đến với website tiengtrungtainha.com trong chuyên mục luyện đọc đoạn văn TIẾNG TRUNG. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn “Giới thiệu bức ảnh” bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ được học bộ từ vựng thường dùng và ngữ pháp quan trọng cấp độ HSK 1. Trong bài học này các bạn nên mở VIDEO bên dưới để xem bức ảnh cụ thể trước khi đọc đoạn văn, như vậy sẽ hiệu quả hơn :

Chữ hán không có phiên âm :

这张照片是我们在日本旅行时拍的。照片上有爸爸、妈妈、妹妹和我。我长得像爸爸,我妹妹长得像妈妈。这是我最喜欢的照片。

Phiên âm :

Zhè zhāng zhàopiàn shì wǒmen zài rìběn lǚxíng shí pāi de. Zhàopiàn shàng yǒu bàba, māma, mèimei hé wǒ. Wǒ zhǎng de xiàng bàba, wǒ mèimei zhǎng de xiàng māma. Zhè shì wǒ zuì xǐhuān de zhàopiàn.

Ý nghĩa :

Tấm ảnh này gia đình tôi đã chụp khi du lịch tại Nhật Bản. Trên tấm ảnh có bố, mẹ, em gái và tôi. Tôi trông giống bố, em gái tôi thì trông giống mẹ. Đây là tấm ảnh mà tôi yêu thích nhất.

Ngữ pháp quan trọng :

Chủ ngữ + + Thời gian / địa điểm / cách thức + Động từ +

Nhằm nhấn mạnh thời gian, địa điểm và cách thức của sự việc đã xảy ra (lưu ý phải là sự việc đã xảy ra)

Ví dụ 1

这张照片是我们在中国旅行时拍的

Zhè zhāng zhàopiàn shì wǒmen zài zhōngguó lǚxíng shí pāi de

Tấm ảnh này chúng tôi đã chụp khi du lịch tại Trung Quốc

(nhấn mạnh về thời gian của sự việc)

Ví dụ 2

我是在越南出生的

Wǒ shì zài yuènán chūshēng de

Tôi đã sinh ra tại Việt Nam

(nhấn mạnh về địa điểm của sự việc)

Ví dụ 3

我是坐飞机来北京的

Wǒ shì zuò fēijī lái běijīng de

Tôi đã đến Bắc Kinh bằng máy bay

(nhấn mạnh về cách thức của sự việc)

Chữ HánÝ nghĩa
照片
Tấm ảnh
Chụp
Tấm, bức (ảnh)
旅行Du lịch
Trông
Giống
日本
Nhật Bản

Bài đọc “Giới thiệu bức ảnh” cấp độ HSK 1 đến đây là kết thúc. Các bạn hãy mở tiếp các bài luyện đọc khác để học thêm nhé !

Tin tài trợ

Tin tài trợ

Tin tài trợ

Bài học liên quan

Luyện đọc tiếng Trung Quốc

Chào mừng các bạn đến với website tiengtrungtainha.com trong chuyên mục luyện đọc đoạn văn TIẾNG TRUNG. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng...

Luyện đọc tiếng Trung Quốc

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn "Giới thiệu về quả măng cụt" bằng tiếng Trung

Luyện đọc tiếng Trung Quốc

Chào mừng các bạn đến với website tiengtrungtainha.com trong chuyên mục luyện đọc đoạn văn TIẾNG TRUNG. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng...

Luyện đọc tiếng Trung Quốc

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn "Chiếc giường của tôi" bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ được học bộ...

Luyện đọc tiếng Trung Quốc

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn "Nhân dân tệ" bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ được học bộ từ...

Luyện đọc tiếng Trung Quốc

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn "Chiếc tủ lạnh" bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ được học bộ từ...

Luyện đọc tiếng Trung Quốc

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn "Làm việc nhà" bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ được học bộ từ...

Luyện đọc tiếng Trung Quốc

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn "Quả chuối" bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ được ôn tập lại bộ...

Luyện đọc tiếng Trung Quốc

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn "Văn hoá uống trà" bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ được ôn tập...

Luyện đọc tiếng Trung Quốc

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn "Nói về quả bơ" bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ được ôn tập...

Luyện đọc tiếng Trung Quốc

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn "Nói về quả táo" bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ được ôn tập...

Luyện đọc tiếng Trung Quốc

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn "Lợi ích của nước" bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ được ôn tập...

Tin tài trợ

error: Nội dung được bảo vệ !