Connect with us

Bạn đang tìm kiếm gì ?

Luyện đọc

Luyện đọc đoạn văn TIẾNG TRUNG : Tại sao mọi người nên học TIẾNG TRUNG

Chào mừng cả nhà đến với tiengtrungtainha.com trong chuyên mục luyện đọc đoạn văn TIẾNG TRUNG. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn “Tại sao mọi người nên học TIẾNG TRUNG” bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ nắm được bộ từ vựng về chủ đề văn hoá, kinh tế, chính trị…

Chào mừng cả nhà đến với tiengtrungtainha.com trong chuyên mục luyện đọc đoạn văn TIẾNG TRUNG. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn “Tại sao mọi người nên học TIẾNG TRUNG” bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ nắm được bộ từ vựng về chủ đề văn hoá, kinh tế, chính trị… Mời các bạn theo dõi và ghi chép lại :

为什么人们需要学习汉语

Chữ Hán :

最近,英国政府拨款1000万英镑来支持英国学校开展中文教学,政府的目标是到2020年,至少有5000名年英国年轻人能说流利的中文。英国是积极学习汉语的国家之一。

那么,为什么会有越来越多的人学习汉语呢?以下几个方面或许能够解释:

第一,中国经济发展迅速。世界各国融合在一起,其他的国家需要与中国做生意,自然需要使用汉语。

第二,中国文化,中国的功夫,熊猫,食物等文化内容对其他国家的人们很有吸引力。

第三,中国政府支持世界各国学习汉语,他们开办有孔子学院,来提供教师和其他帮助。

Gần đây, chính phủ Anh đã phân bổ 10 triệu bảng Anh để hỗ trợ các trường ở Anh việc giảng dạy tiếng Trung, mục tiêu của chính phủ là đến năm 2020, có ít nhất 5000 thanh niên Anh có thể nói thành thạo tiếng Trung Quốc. Anh Quốc là một trong những quốc gia tích cực học tiếng Trung.

Vậy tại sao ngày càng có nhiều người học tiếng Trung? Các khía cạnh sau đây có thể giải thích :

Thứ nhất, nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng. Các quốc gia trên thế giới đều đang hội nhập, và các quốc gia khác cần làm ăn với Trung Quốc, đương nhiên cần phải sử dụng tiếng Trung Quốc.

Thứ hai, văn hoá Trung Quốc, môn kungfu của Trung Quốc, gấu trúc, ẩm thực và các nội dung văn hoá khác rất có sức hấp dẫn đối với người dân các nước khác.

Thứ ba, chính phủ Trung Quốc hỗ trợ các nước trên thế giới học tiếng Trung, họ đã thành lập các Viện Khổng Tử, để cung cấp giáo viên và các sự hỗ trợ khác.

Chữ HánÝ nghĩa
政府Chính phủ
拨款Phân bổ, chi tiêu
英镑💷Đồng bảng Anh
开展
Khai triển
经济发展Phát triển kinh tế
做生意Làm kinh doanh
功夫Môn võ kungfu
吸引力Sức hấp dẫn
孔子学院Viện Khổng Tử

Bài đọc hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn hãy mở tiếp các bài đọc khác để luyện tập thêm nhé !

Tin tài trợ

Tin tài trợ

Bài học liên quan

Luyện đọc

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn "Đi xem phim" bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ được ôn tập lại...

Luyện đọc

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn "Tôi muốn học tiếng Trung Quốc" bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ được...

Luyện đọc

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn "Điều gì là quan trọng nhất" bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ được...

Luyện đọc

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn "Nói về máy tính xách tay" bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ được ôn...

Luyện đọc

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn "Cách học tốt tiếng Trung Quốc" bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ được ôn...

Luyện đọc

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn "Tâm trạng tốt và tâm trạng xấu" bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ được...

Luyện đọc

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn "Người bạn mới của tôi" bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ được ôn tập...

Luyện đọc

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn "Ngủ sớm dậy sớm" bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ được ôn tập lại...

Luyện đọc

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn "Công việc mới" bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ được ôn tập lại bộ...

Luyện đọc

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn "Lễ Giáng Sinh" bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ được ôn tập lại bộ...

Luyện đọc

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn "Một ngày ở công viên" bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ được ôn tập...

Luyện đọc

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng học đoạn văn "Miêu tả ngoại hình chị gái" bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ được ôn...

Tin tài trợ

error: Nội dung được bảo vệ !