Connect with us

Bạn đang tìm kiếm gì ?

Các bài học liên quan đến "quê quán"

Khóa tiếng Trung cơ bản miễn phí

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng học về chủ đề hỏi quê quán,đất nước : Từ vựng vùng miền,mẫu câu hỏi về...

error: Nội dung được bảo vệ !