Connect with us

Bạn đang tìm kiếm gì ?

熊猫先生

Phó chủ nhiệm tổ chức giáo dục Panda Education. Trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục trường đại học Hoa Nam. Nhiệm vụ thiết kế chương trình, giám sát chất lượng và quản lý hệ thống nhân sự đa kênh nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào và đầu ra theo đúng quy trình
error: Nội dung được bảo vệ !