Connect with us

Bạn đang tìm kiếm gì ?

Luyện đọc

Giới thiệu về ước mơ của bản thân bằng TIẾNG TRUNG

Chào mừng cả nhà đến với tiengtrungtainha.com trong chuyên mục luyện đọc đoạn văn TIẾNG TRUNG. Trong bài hôm nay, mình sẽ gửi tới cả nhà đoạn văn giới thiệu về ước mơ của bản thân bằng Tiếng Trung do một bạn du học sinh Trung Quốc thực hiện, chúng ta sẽ cùng luyện tập với nhau nhé !

Chữ Hán :

小的时候,我的梦想是当一名翻译。 因为我很喜欢学习语言。我的母语是汉语。 六岁的时候,妈妈要我开始学习英语, 我们要学习单词, 语法和句型。我觉得英语很好听尤其是英语的发音。18岁的时候,我上了外国语大学,学习翻译专业。为了练习口语,我当了一名英语导游,这样,我可以常常说英语,给外国人介绍中国的历史和文化。现在,我在一家公司的市场部门工作。我的主要工作是翻译公司文件。你的梦想是什么呢?

Khi tôi còn nhỏ, ước mơ của tôi là trở thành phiên dịch viên. Bởi vì tôi rất thích học ngôn ngữ. Tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Trung. Khi tôi 6 tuổi, mẹ muốn tôi bắt đầu học tiếng Anh, chúng tôi phải học từ đơn, ngữ pháp và mẫu câu. Tôi cảm thấy tiếng Anh rất dễ nghe đặc biệt là phát âm. Khi tôi 18 tuổi, tôi vào trường đại học ngoại ngữ, học ngành phiên dịch. Để luyện tập khẩu ngữ, tôi đã trở thành 1 hướng dẫn viên du lịch, như vậy, tôi có thể thường xuyên nói tiếng Anh, giới thiệu lịch sử và văn hoá TQ cho người nước ngoài. Hiện tại, tôi làm ở bộ phận tiếp thị của 1 công ty. Công việc chính của tôi là dịch tài liệu. Ước mơ của bạn là gì vậy ?

Chữ hánPhiên âm
梦想Mơ ước
翻译Phiên dịch
语言Ngôn ngữ
母语Tiếng mẹ đẻ
汉语Tiếng Trung
英语Tiếng Anh
单词Từ đơn
尤其Đặc biệt
发音Phát âm
外国语Ngoại ngữ
专业Chuyên ngành
练习Luyện tập
口语Khẩu ngữ
导游HDV du lịch
历史Lịch sử
文化Văn hoá

Bài luyện đọc hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn có câu hỏi nào hãy bình luận phía dưới để mình giải đáp nhé !

Bài học liên quan

Luyện đọc

Trong bài hôm nay, mình sẽ gửi tới cả nhà đoạn văn "Cháu trai của tôi" bằng Tiếng Trung do một bạn du học...

Luyện đọc

Chào mừng cả nhà đến với tiengtrungtainha.com trong chuyên mục luyện đọc đoạn văn TIẾNG TRUNG. Trong bài hôm nay, mình sẽ gửi tới...

Luyện đọc

Chào mừng cả nhà đến với tiengtrungtainha.com trong chuyên mục luyện đọc đoạn văn TIẾNG TRUNG. Trong bài hôm nay, mình sẽ gửi tới...

Luyện đọc

Chào mừng cả nhà đến với tiengtrungtainha.com trong chuyên mục luyện đọc đoạn văn TIẾNG TRUNG. Trong bài hôm nay, mình sẽ gửi tới...

Luyện đọc

Chào mừng cả nhà đến với tiengtrungtainha.com trong chuyên mục luyện đọc đoạn văn TIẾNG TRUNG. Trong bài hôm nay, mình sẽ gửi tới...

Luyện đọc

Chào mừng cả nhà đến với tiengtrungtainha.com trong chuyên mục luyện đọc đoạn văn TIẾNG TRUNG. Trong bài hôm nay, mình sẽ gửi tới...

Luyện đọc

Chào mừng cả nhà đến với tiengtrungtainha.com trong chuyên mục luyện đọc đoạn văn TIẾNG TRUNG. Trong bài hôm nay, mình sẽ gửi tới...

Luyện đọc

Chào mừng cả nhà đến với tiengtrungtainha.com trong chuyên mục luyện đọc đoạn văn TIẾNG TRUNG. Trong bài hôm nay, mình sẽ gửi tới...

Tin tài trợ
error: Nội dung được bảo vệ !