Connect with us

Bạn đang tìm kiếm gì ?

Ngữ pháp

Cách sử dụng 得 (děi) trong Tiếng Trung

Nắm rõ cách sử dụng 得 (děi) trong Tiếng Trung trong bài học ngữ pháp này

Trong bài học ngữ pháp này, tiengtrungtainha.com sẽ hướng dẫn chi tiết với bạn cách sử dụng 得 (děi) trong Tiếng Trung. Đây là một cấu trúc ngữ pháp khá cơ bản và thường dùng trong giao tiếp hàng ngày.

Cấu trúc :

+ động từ

děi + động từ

Phải …

Cấu trúc này để diễn tả rằng chúng ta phải làm điều gì đó. Ví dụ như : Tôi phải đi rồi, tôi phải về nhà rồi, tôi phải đi làm rồi…

 

Ví dụ 1 :

我得上班了

Wǒ děi shàngbānle

Tôi phải đi làm rồi

 

Ví dụ 2 :

我得上学了

Wǒ děi shàngxué le

Tôi phải đi học rồi

 

Ví dụ 3 :

我得做饭了

Wǒ děi zuò fànle

Tôi phải nấu cơm rồi

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp, ngữ pháp, không biết ghép câu trong Tiếng Trung thì có thể tham gia nhóm lớp giao tiếp khẩu ngữ ở nút phía dưới nhé :

Khi tham gia nhóm lớp bạn sẽ có môi trường học hàng ngày, tương tác giao tiếp trực tiếp vào các ngày trong tuần, được hướng dẫn cách ghép câu qua các cấu trúc ngữ pháp từ dễ đến khó.

error: Nội dung được bảo vệ !