Connect with us

Bạn đang tìm kiếm gì ?

Khóa tiếng Trung cơ bản miễn phí

Cách hỏi làm thế nào để đến địa điểm nào đó trong Tiếng Trung

Xin chào các bạn, trong bài học này chúng ta sẽ học về cách hỏi làm thế nào để đến địa điểm nào đó trong tiếng trung như siêu thị, ngân hàng, cửa hàng tiện lợi, bệnh viện…Ngoài ra chúng ta còn học các từ chỉ phương hướng, vị trí như bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới…

Xin chào các bạn, trong bài học này chúng ta sẽ học về cách hỏi làm thế nào để đến địa điểm nào đó trong tiếng trung như siêu thị, ngân hàng, cửa hàng tiện lợi, bệnh viện…Ngoài ra chúng ta còn học các từ chỉ phương hướng, vị trí như bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới…

Bảng từ vựng chỉ phương hướng trong Tiếng Trung

Chữ HánPhiên âmĐọc bồiNghĩa
前面QiánmiànChiến miênPhía trước
后面HòumiànKhâu miênPhía sau
上面ShàngmiànSang miênPhía trên
下面XiàmiànXia miênPhía dưới
左边ZuǒbiānChủa piênBên trái
右边YòubiānDâu piênBên phải
里面LǐmiànLỉ miênPhía bên trong
外面WàimiànGoai miênPhía bên ngoài
这儿ZhèTrưaỞ đây
这边Zhè biānTrưa piênBên này
NaỞ đó
那边Nà biānNa piênBên đó

 

Các từ để hỏi vị trí ?

Chữ HánPhiên âmĐọc bồinghĩa
那个地方Nàgè dìfāngNa cưa ti phangNơi đó
哪个地方 ?Nǎge dìfāng ?Nả cưa ti phang ?Nơi nào ?
哪 ?nǎ ?nảỞ đâu ?
哪里 ?Nǎlǐ ?Ná lỉ ?Ở đâu ?
哪边 ?Nǎ biān ?Nả piênBên nào ?

 

Ví dụ câu về vị trí và phương hướng :

Ví dụ 1. 桌子上面有一本书

Zhuōzi shàngmiàn yǒuyī běn shū

Trên mặt bàn có 1 quyển sách

 

Ví dụ 2. 书包里面有 2 支圆珠笔

Shūbāo lǐmiàn yǒu 2 zhī yuánzhūbǐ

Trong cặp sách có 2 cái bút bi

 

Ví dụ 3. 书架下面有 2 双鞋子

Shūjià xiàmiàn yǒu 2 shuāng xiézi

Phía dưới giá sách có 2 đôi giày

 

Ví dụ 4. 公司左边是银行

Gōngsī zuǒbiān shì yínháng

Bên trái công ty là ngân hàng

Nếu có động từ thì động từ phải nằm trước từ “zài”

Ví dụ 5. 他坐在桌子右边

Tā zuò zài zhuōzi yòubiān

Anh ấy ngồi bên phải bàn

 

Ví dụ 6. 他躺在床双

Tā tǎng zài chuáng shuāng

Anh ấy nằm trên trường

Bình luận

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Bài học liên quan

Nhắn trên Zalo

error: Nội dung được bảo vệ !