Connect with us

Bạn đang tìm kiếm gì ?

Luyện đọc

Bài luyện đọc 4 – Đây là gia đình tôi

Đây là bài luyện đọc tiếng Trung 4 – Đây là gia đình tôi nằm trong chuyên mục luyện đọc tiếng Trung trên tiengtrungtainha.com. Bài học này cung cấp cho các bạn đoạn hội thoại giữa 2 nhân vật ngồi cùng bàn. Bạn lưu ý bài đọc này sẽ khó hơn 2 bài đọc lần trước vì nó dài hơn và khó hơn chút 

Mục lục nội dung bài viết

Bài đọc

Chữ Hán

我叫梅莲. 我的家人有4个人,我的父亲,母亲,我的兄弟和我都退休了,我的父母是警察,我的父亲70岁,我的母亲65岁。 我的哥哥今年40岁,也是一名警察,在河内工作,他已经结婚,妻子开了一家贸易公司。 我目前是一名大学生。 我在一所外国大学主修国际关系。 我真的很爱我的家人。 家庭是我最大的爱。

Phiên âm

Wǒ jiào méi lián. Wǒ de jiārén yǒu 4 gèrén, wǒ de fùqīn, mǔqīn, wǒ de xiōngdì hé wǒ dū tuìxiūle, wǒ de fùmǔ shì jǐngchá, wǒ de fùqīn 70 suì, wǒ de mǔqīn 65 suì. Wǒ dí gēgē jīnnián 40 suì, yěshì yī míng jǐngchá, zài hénèi gōngzuò, tā yǐjīng jiéhūn, qīzi kāile yījiā màoyì gōngsī. Wǒ mùqián shì yī míng dàxuéshēng. Wǒ zài yī suǒ wàiguó dàxué zhǔ xiū guójì guānxì. Wǒ zhēn de hěn ài wǒ de jiārén. Jiātíng shì wǒ zuìdà de ài.


Câu hỏi

1. Méiliǎn de jiā yǒu jǐ kǒu rén?

 
 
 
 

2. Tā fùmǔ zuòguo shénme?

 
 
 
 

3. Tā gēgē jiéhūnle ma?

 
 
 
 

4. Tā zuò shénme?

 
 
 
 

5. Duì tā lái shuō, jiātíng shì shénme?

 
 
 
 


Bài luyện đọc 4 trong chương trình luyện đọc tiếng Trung trên tiengtrungtainha.com đến đây là kết thúc. Bạn hãy chuyển sang bài 5 để học luyện đọc tiếp nhé

1 Comment

1 Comment

  1. Ma thị Hue

    31 Tháng Bảy, 2020 at 16:36

    Rất rễ học,rễ nhớ,rễ hiểu .cảm ơn tiêng trung tại nhà ạ.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài học liên quan

100 Bài Nghe Tiếng Trung

Chào mừng các bạn đến với tiengtrungtainha.com – Trang Học Tiếng Trung Online Tại Nhà Miễn Phí. Đây là chuyên mục 100 Bài Nghe Tiếng Trung và...

Luyện đọc

Đây là bài luyện đọc tiếng Trung 3 – Bạn cùng bàn nằm trong chuyên mục luyện đọc tiếng Trung trên tiengtrungtainha.com. Bài học này cung cấp...

Luyện đọc

Đây là bài luyện đọc tiếng Trung 2 – Tôi xin giới thiệu một chút nằm trong chuyên mục luyện đọc tiếng Trung trên tiengtrungtainha.com. Bài học...

Luyện đọc

Đây là bài luyện đọc tiếng Trung 1 - Giới thiệu bản thân nằm trong chuyên mục luyện đọc tiếng Trung trên tiengtrungtainha.com. Bài...

Luyện nghe

Chào mừng các bạn đến với chương trình Luyện nghe tiếng Trung do tiengtrungtainha.com biên soạn. Đây là phần 4 - Hai người bạn...

Khóa tiếng Trung cơ bản miễn phí

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng học về chào hỏi xã giao : Chào cơ bản, Chào theo thời gian, hỏi đáp...

error: Nội dung được bảo vệ !