Luyện đọc

Bài luyện đọc 1 – Giới thiệu bản thân

Đây là bài luyện đọc tiếng Trung 1 – Giới thiệu bản thân nằm trong chuyên mục luyện đọc tiếng Trung trên tiengtrungtainha.com. Bài học này cung cấp cho các bạn hội thoại giữa các nhân vật và câu hỏi trắc nghiệm để bạn trả lời

Mục lục nội dung bài viết

Bài đọc

Chữ Hán :

大卫: 你好!

李俊: 你好!

大卫: 你是老师吗?

李俊: 不, 我不是老师, 我是学生. 你是留学生吗?

大卫: 是, 我是留学生. 你叫什么名字?

李俊: 我叫李军. 你呢?

大卫: 我叫大卫. 认识你很高兴.

李俊: 我也很高兴. 你是美国人吗?

大卫: 是. 我是美国人.

 Phiên âm :

Dà wèi: Nǐ hǎo!

Lǐ jùn: Nǐ hǎo!

Dà wèi: Nǐ shì lǎoshī ma?

Lǐ jùn: Bù, wǒ bùshì lǎoshī, wǒ shì xuéshēng. Nǐ shì liúxuéshēng ma?

Dà wèi: Shì, wǒ shì liúxuéshēng. Nǐ jiào shénme míngzì?

Lǐ jùn: Wǒ jiào lǐ jūn. Nǐ ne?

Dà wèi: Wǒ jiào dà wèi. Rènshì nǐ hěn gāoxìng.

Lǐ jùn: Wǒ yě hěn gāoxìng. Nǐ shì měiguó rén ma?

Dà wèi: Shì. Wǒ shì měiguó rén.
 

Câu hỏi :

1. Lǐ Jùn shì shéi?

 
 
 
 

2. Dà wèi shì shéi?

 
 
 
 

3. Dà wèi shì nǎr guórén?

 
 
 
 

4. Lǐ jùn juédé zěnme yàng?

 
 

Bài luyện đọc tiếng Trung 1 đến đây là kết thúc. Các bạn hãy chuyển tiếp sang bài luyện đọc tiếng Trung 2 để học tiếp nhé !

Bấm vào để tham gia
Nhận thông báo
Thông báo
guest
0 bình luận
Inline Feedbacks
View all comments

Bạn sẽ quan tâm :

Xem thêm : Luyện đọc