Connect with us

Bạn đang tìm kiếm gì ?

Luyện nghe tiếng Trung: Hội thoại #10| Đi ăn nhà hàng

Hội thoại 10 giúp bạn :

⭐️Từ vựng các món ăn trong tiếng Trung

⭐️Cách gọi món và giao tiếp với nhân viên phục vụ

⭐️Các mẫu nói chuyện khi đi ăn cùng người khác

error: Nội dung được bảo vệ !