Connect with us

Bạn đang tìm kiếm gì ?

Luyện nghe hội thoại TIẾNG TRUNG : Làm quen bạn mới

❤️Đây là bài luyện nghe hội thoại TIẾNG TRUNG chủ đề “Làm quen bạn mới” do Panda Studio biên tập :

⭐️Các mẫu câu giới thiệu bản thân, nghề nghiệp, tuổi tác, sở thích

⭐️Các mẫu câu giới làm quen, hỏi han bạn bè

⭐️Từ vựng về nghề nghiệp, sở thích, thói quen…

 

Bạn có thể học thêm các bài học bổ sung dưới đây :

⭐️Cách giới thiệu bản thân trong Tiếng Trung :

Các mẫu câu giới thiệu bản thân trong tiếng Trung hay nhất

⭐️Bài đọc giới thiệu bản thân :

Bài luyện đọc 1 – Giới thiệu bản thân

⭐️Bài nghe giới thiệu bản thân :

Luyện nghe tiếng Trung phần 1 – Giới thiệu bản thân

error: Nội dung được bảo vệ !