Connect with us

Bạn đang tìm kiếm gì ?

Ngữ pháp

CÁC THÀNH PHẦN CÂU TRONG TIẾNG TRUNG

Bạn đã biết một câu trong Tiếng Trung được cấu tạo từ những thành phần nào chưa ? Các loại câu cơ bản trong Tiếng Trung là gì và cách ghép câu như thế nào…Bài học này tiengtrungtainha.com sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết và dễ hiểu nhất. Chúng ta cùng bắt đầu học nhé :

Bạn đã biết một câu trong Tiếng Trung được cấu tạo từ những thành phần nào chưa ? Các loại câu cơ bản trong Tiếng Trung là gì và cách ghép câu như thế nào…Bài học này tiengtrungtainha.com sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết và dễ hiểu nhất. Chúng ta cùng bắt đầu học nhé :

Các thành phần chính trong câu

Một câu trong Tiếng Trung được cấu tạo từ 6 thành phần cơ bản và quan trọng sau, mỗi thành phần có định nghĩa và vị trí khác nhau. Các bạn cần xem hướng dẫn chi tiết phía dưới và áp dụng vào câu nhé :

Thành phần
câu
Định nghĩaVị trí
主语 

 

Chủ ngữ

Là chủ thể trong câu, thường do danh từ, đại từ, cụm động tân hoặc một phân câu đảm nhiệm.Thường đứng đầu câu
谓语 

 

Vị ngữ

Diễn đạt động tác do chủ ngữ gây ra hoặc đặc điểm tính chất của chủ ngữ. Thường do động từ hoặc tính từ đảm nhiệm.Đứng sau chủ ngữ
状语

 

Trạng ngữ

Là thành phần tu sức cho động từ. Gồm trạng ngữ thời gian, trạng ngữ địa điểm, trạng ngữ phương thức….Thường đứng trước động từ
定语

 

Định ngữ

Là thành phần tu sức cho danh từ chính, bổ sung thêm ý nghĩa cho danh từ chính.Thường đứng trước danh từ trung tâm ngữ
补语

 

Bổ ngữ

Là thành phần cho biết về kết quả, trạng thái, khả năng, mục đích, xu hướng …của hành động.Thường đứng sau động từ
宾语

 

Tân ngữ

Là đối tượng chịu tác động của động tác. Thường do danh từ, đại từ đảm nhiệm.Đứng sau động từ hoặc giới từ

Phân tích câu ví dụ

1. 昨天小李买了一个好看的书包。

Zuótiān xiǎo lǐ mǎile yīgè hǎokàn de shūbāo.

Hôm qua Tiểu Lý mua một chiếc cặp sách rất đẹp.

Phân tích

– “小李” là chủ ngữ.

– “买了一个好看的书包” là vị ngữ.

– “买” là động từ chính.

– “昨天” là trạng ngữ thời gian

– “书包” là tân ngữ.

– “一个好看的” là định ngữ của “书包”.

– “了” là trợ từ động thái.

2. 他从家里急急忙忙地跑了出去。

Tā cóng jiālǐ jí jí máng máng de pǎo le chūqù.

Anh ấy từ trong nhà vội vội vàng vàng chạy ra.

Phân tích :

– “他” là chủ ngữ.

– “从家里急急忙忙地跑了出去” là vị ngữ.

– “从家里” là cụm giới từ, đóng vai trò trạng ngữ địa điểm.

– “急急忙忙地” là trạng ngữ bổ sung ý nghĩa cho “跑”.

– “跑” là động từ chính.

– “了” là trợ từ động thái.

– “出去” là bổ ngữ xu hướng.

Các loại câu cơ bản

Loại câuVí dụ

Câu vị ngữ động từ

– Cấu trúc cơ bản:

Chủ ngữ + động từ + tân ngữ

– Là câu có động từ làm vị ngữ.

– Dùng để miêu tả hành động của người hoặc vật.

– Có thể mang tân ngữ hoặc không.

1. 他学习汉语。

Tā xuéxí hànyǔ.

他 là chủ ngữ

学习 là động từ

汉语 là tân ngữ

2. 他跑了。

Tā pǎole.

他 là chủ ngữ

跑 là động từ

了 là trợ từ ngữ khí

Câu này không có tân ngữ

Câu vị ngữ hình dung từ

– Cấu trúc cơ bản:

Chủ ngữ + tính từ

– Là câu có tính từ làm vị ngữ.

– Miêu tả tính chất và trạng thái của chủ ngữ.

– Trước tính từ phải có phó từ như: 很、非常、太、….

你高兴吗?

Nǐ gāoxìng ma?

你 là chủ ngữ

高兴 là vị ngữ

Câu vị ngữ chủ – vị

– Cấu trúc cơ bản:

Chủ ngữ lớn + chủ ngữ nhỏ + tính từ

– Là câu có vị ngữ do một cụm chủ vị đảm nhận.

我妈妈身体很好。

Wǒ māmā shēntǐ hěn hǎo.

我妈妈 là chủ ngữ chính.

身体很好 là vị ngữ.

Câu vị ngữ danh từ

– Cấu trúc cơ bản:

Chủ ngữ + danh từ

 今天星期六。

Jīntiān xīngqíliù.

Câu hai tân ngữ

– Cấu trúc cơ bản:

Chủ ngữ + động từ + tân ngữ người + tân ngữ vật 

– Là câu mà phía sau động từ mang theo 2 tân ngữ.

– Tân ngữ gần chỉ người, tân ngữ xa chỉ vật.

老师问我们一个问题。

Lǎoshī wèn wǒmen yīgè wèntí.

老师 là chủ ngữ.

问我们一个问题 là vị ngữ.

问 là động từ.

我们 là tân ngữ 1 chỉ người.

一个问题 là tân ngữ 2 chỉ vật.

Từ loại

Từ loạiĐịnh nghĩa Ví dụ

Danh từ – 名词

Là những từ chỉ người, địa điểm hay sự vật.

书,花,桌子,

Đại từ –  代词

Là những từ dùng để xưng hô

我,你,他,她

Động từ – 动词

Là những từ chỉ động tác, hành động của người hoặc vật.

写,喝,吃,跑,喜欢

Tính từ – 形容词

Là những từ chỉ tính chất, trạng thái của sự vật , sự việc.

漂亮,好看,好吃,容易

Phó từ – 副词

Là những từ tu sức cho động từ hoặc tính từ để chỉ phương thức, mức độ, tần xuất.

很,非常,经常,往往

Giới từ – 介词

Là những từ đứng trước danh từ, đại từ, cụm danh từ…để chỉ phương hướng hoặc đối tượng.

 在,自,朝,向,当,同…

Liên từ –  连词

Là những từ dùng để nối 2 phân câu.

因为,所以,虽然,但是

Trên đây là bài học ngữ pháp các thành phần cơ bản để ghép câu trong Tiếng Trung. Nếu bạn có chỗ nào không hiểu hãy bình luận phía dưới để mình giúp đỡ nhé !

1 Comment

1 Comment

  1. Nguoi Dai Loan

    21 Tháng Mười, 2020 at 16:47

    Rat hay va bo ich

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài học liên quan

Ngữ pháp

Trong bài học ngữ pháp Tiếng Trung này, tiengtrungtainha.com sẽ hướng dẫn các bạn cách trả lời khả năng của bản thân và hỏi...

Ngữ pháp

tiengtrungtainha.com xin cung cấp cho các bạn bài giảng "Thời tiết hôm nay như thế nào ?" trong Tiếng Trung và cách trả lời....

Ngữ pháp

Trong bài học này chúng ta sẽ học về các đại từ nhân xưng trong tiếng Trung. Đại từ nhân xưng là các từ...

Ngữ pháp

Chào mừng các bạn quay trở lại với tiengtrungtainha.com - Trang Học Tiếng Trung Online tại nhà miễn phí. Bài học này chúng ta...

Ngữ pháp

Động từ năng nguyện là một phần ngữ pháp quan trọng khi chúng ta học tiếng Trung. Có 2 từ rất dễ nhầm lẫn...

Ngữ pháp

了 (Le), 着 (zhe), 过 (Guò) là những trợ từ động thái bổ trợ cho câu quá khứ trong Tiếng Trung. Tuy nhiên mỗi...

Ngữ pháp

把 (Bǎ) là chữ Tiếng Trung thường được sử dụng trong các câu giao tiếp. Đây là từ khá phổ thông và cơ bản...

Ngữ pháp

能 (Néng) và 可以 (Kěyǐ) đều có nghĩa là "có thể" trong Tiếng Trung. Tuy nhiên thì cách sử dụng của chúng lại có...

Ngữ pháp

Phó từ phủ định là bài học ngữ pháp rất quan trọng khi bạn mới học Tiếng Trung. Tiếng Trung có 2 phó từ...

Từ vựng tiếng Trung

Trong bài học ngữ pháp này, TIẾNG TRUNG TẠI NHÀ sẽ hướng dẫn các bạn câu sẽ xảy ra trong tương lai Tiếng Trung ....

Ngữ pháp

Trong bài học ngữ pháp này, TIẾNG TRUNG TẠI NHÀ sẽ hướng dẫn các bạn câu đang xảy ra trong hiện tại Tiếng Trung . Câu...

Ngữ pháp

Trong bài học ngữ pháp này, TIẾNG TRUNG TẠI NHÀ sẽ hướng dẫn các bạn câu quá khứ trong Tiếng Trung . Câu quá khứ là...

Ngữ pháp

Để thành thạo ngữ pháp Tiếng Trung bạn cần phải học rất nhiều và luyện tập nhiều trường hợp. 来lái và 去qù là 2...

Ngữ pháp

Động từ ly hợp là một kiến thức ngữ pháp rất đặc biệt trong tiếng Trung. Mặc dù số lượng không nhiều nhưng để...

Kiến thức

Ngữ pháp là một phần không thể thiếu khi chúng ta học Tiếng Trung. Việc thạo ngữ pháp sẽ giúp bạn giao tiếp lưu...

Ngữ pháp

Bài học ngữ pháp tiếng Trung này là vô cùng quan trọng nên bạn cần tập trung nhé ! Bài học này tiengtrungtainha.com sẽ...

Ngữ pháp

Bài học này chúng ta sẽ học một ngữ pháp rất quan trọng trong tiếng Trung. Đó là cách nói câu so sánh ngang...

Ngữ pháp

Chủ đề thời tiết là kiến thức rất quan trọng khi học tiếng Trung.Trời nóng nói thế nào Trời mưa nói thế nào ?Trời...

Ngữ pháp

Câu tồn hiện trong tiếng Trung là một ngữ pháp quen thuộc nhưng không phải ai trong chúng ta cũng biết cách vận dụng...

Ngữ pháp

Tên 12 con giáp trong tiếng Trung là gì? Tiếng Trung có những con giáp nào? Bài học này tiengtrungtainha.com sẽ giải đáp cho...

Ngữ pháp

Liên từ là những từ để nối các cụm từ, các vế câu với nhau trong tiếng Trung. Bạn phải biết liên từ bạn...

Ngữ pháp

Bài học này cung cấp từ vựng các quận huyện tại Hà Nội và cách nói địa chỉ nhà đường phố trong tiếng Trung....

Ngữ pháp

Cách viết đơn xin việc bằng tiếng Trung mới nhất 2020, mẫu đơn xin việc tiếng Trung, các từ vựng liên quan khi viết...

Ngữ pháp

Nhiều bạn muốn viết đơn xin nghỉ phép tiếng Trung nhưng không biết viết thế nào bởi nghỉ phép có nhiều lí do như...

Ngữ pháp

Định ngữ là từ thường thấy khi đặt câu trong tiếng Trung. Đây là bài học ngữ pháp tiếng Trung cơ bản bạn cần...

Ngữ pháp

Bên cạnh việc học từ vựng bạn sẽ cần học cả ngữ pháp tiếng Trung để có thể nói những câu dài, câu khó....

Ngữ pháp

Bài học cung cấp các mẫu câu giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung mới nhất 2020, cách giới thiệu tên, tuổi, nghề nghiệp,...

Ngữ pháp

Nhiều bạn có hỏi mình cách đọc số điện thoại trong tiếng Trung như thế nào. Vậy nên trong bài học hôm nay tiengtrungtainha.com...

Ngữ pháp

Xin chào các bạn đã đến với trang học tiếng Trung tiengtrungtainha.com, hôm nay chúng ta sẽ học bài ngữ pháp tiếng trung về...

Ngữ pháp

Xin chào các bạn đã đến với trang học tiếng Trung tiengtrungtainha.com, hôm nay chúng ta sẽ học bài ngữ pháp tiếng trung về...

error: Nội dung được bảo vệ !