Connect with us

Bạn đang tìm kiếm gì ?

Ngữ pháp

CÁC THÀNH PHẦN CÂU TRONG TIẾNG TRUNG

Bạn đã biết một câu trong Tiếng Trung được cấu tạo từ những thành phần nào chưa ? Các loại câu cơ bản trong Tiếng Trung là gì và cách ghép câu như thế nào…Bài học này tiengtrungtainha.com sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết và dễ hiểu nhất. Chúng ta cùng bắt đầu học nhé :

Bạn đã biết một câu trong Tiếng Trung được cấu tạo từ những thành phần nào chưa ? Các loại câu cơ bản trong Tiếng Trung là gì và cách ghép câu như thế nào…Bài học này tiengtrungtainha.com sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết và dễ hiểu nhất. Chúng ta cùng bắt đầu học nhé :

Các thành phần chính trong câu

Một câu trong Tiếng Trung được cấu tạo từ 6 thành phần cơ bản và quan trọng sau, mỗi thành phần có định nghĩa và vị trí khác nhau. Các bạn cần xem hướng dẫn chi tiết phía dưới và áp dụng vào câu nhé :

Thành phần
câu
Định nghĩaVị trí
主语 

 

Chủ ngữ

Là chủ thể trong câu, thường do danh từ, đại từ, cụm động tân hoặc một phân câu đảm nhiệm.Thường đứng đầu câu
谓语 

 

Vị ngữ

Diễn đạt động tác do chủ ngữ gây ra hoặc đặc điểm tính chất của chủ ngữ. Thường do động từ hoặc tính từ đảm nhiệm.Đứng sau chủ ngữ
状语

 

Trạng ngữ

Là thành phần tu sức cho động từ. Gồm trạng ngữ thời gian, trạng ngữ địa điểm, trạng ngữ phương thức….Thường đứng trước động từ
定语

 

Định ngữ

Là thành phần tu sức cho danh từ chính, bổ sung thêm ý nghĩa cho danh từ chính.Thường đứng trước danh từ trung tâm ngữ
补语

 

Bổ ngữ

Là thành phần cho biết về kết quả, trạng thái, khả năng, mục đích, xu hướng …của hành động.Thường đứng sau động từ
宾语

 

Tân ngữ

Là đối tượng chịu tác động của động tác. Thường do danh từ, đại từ đảm nhiệm.Đứng sau động từ hoặc giới từ

Phân tích câu ví dụ

1. 昨天小李买了一个好看的书包。

Zuótiān xiǎo lǐ mǎile yīgè hǎokàn de shūbāo.

Hôm qua Tiểu Lý mua một chiếc cặp sách rất đẹp.

Phân tích

– “小李” là chủ ngữ.

– “买了一个好看的书包” là vị ngữ.

– “买” là động từ chính.

– “昨天” là trạng ngữ thời gian

– “书包” là tân ngữ.

– “一个好看的” là định ngữ của “书包”.

– “了” là trợ từ động thái.

2. 他从家里急急忙忙地跑了出去。

Tā cóng jiālǐ jí jí máng máng de pǎo le chūqù.

Anh ấy từ trong nhà vội vội vàng vàng chạy ra.

Phân tích :

– “他” là chủ ngữ.

– “从家里急急忙忙地跑了出去” là vị ngữ.

– “从家里” là cụm giới từ, đóng vai trò trạng ngữ địa điểm.

– “急急忙忙地” là trạng ngữ bổ sung ý nghĩa cho “跑”.

– “跑” là động từ chính.

– “了” là trợ từ động thái.

– “出去” là bổ ngữ xu hướng.

Các loại câu cơ bản

Loại câuVí dụ

Câu vị ngữ động từ

– Cấu trúc cơ bản:

Chủ ngữ + động từ + tân ngữ

– Là câu có động từ làm vị ngữ.

– Dùng để miêu tả hành động của người hoặc vật.

– Có thể mang tân ngữ hoặc không.

1. 他学习汉语。

Tā xuéxí hànyǔ.

他 là chủ ngữ

学习 là động từ

汉语 là tân ngữ

2. 他跑了。

Tā pǎole.

他 là chủ ngữ

跑 là động từ

了 là trợ từ ngữ khí

Câu này không có tân ngữ

Câu vị ngữ hình dung từ

– Cấu trúc cơ bản:

Chủ ngữ + tính từ

– Là câu có tính từ làm vị ngữ.

– Miêu tả tính chất và trạng thái của chủ ngữ.

– Trước tính từ phải có phó từ như: 很、非常、太、….

你高兴吗?

Nǐ gāoxìng ma?

你 là chủ ngữ

高兴 là vị ngữ

Câu vị ngữ chủ – vị

– Cấu trúc cơ bản:

Chủ ngữ lớn + chủ ngữ nhỏ + tính từ

– Là câu có vị ngữ do một cụm chủ vị đảm nhận.

我妈妈身体很好。

Wǒ māmā shēntǐ hěn hǎo.

我妈妈 là chủ ngữ chính.

身体很好 là vị ngữ.

Câu vị ngữ danh từ

– Cấu trúc cơ bản:

Chủ ngữ + danh từ

 今天星期六。

Jīntiān xīngqíliù.

Câu hai tân ngữ

– Cấu trúc cơ bản:

Chủ ngữ + động từ + tân ngữ người + tân ngữ vật 

– Là câu mà phía sau động từ mang theo 2 tân ngữ.

– Tân ngữ gần chỉ người, tân ngữ xa chỉ vật.

老师问我们一个问题。

Lǎoshī wèn wǒmen yīgè wèntí.

老师 là chủ ngữ.

问我们一个问题 là vị ngữ.

问 là động từ.

我们 là tân ngữ 1 chỉ người.

一个问题 là tân ngữ 2 chỉ vật.

Từ loại

Từ loạiĐịnh nghĩa Ví dụ

Danh từ – 名词

Là những từ chỉ người, địa điểm hay sự vật.

书,花,桌子,

Đại từ –  代词

Là những từ dùng để xưng hô

我,你,他,她

Động từ – 动词

Là những từ chỉ động tác, hành động của người hoặc vật.

写,喝,吃,跑,喜欢

Tính từ – 形容词

Là những từ chỉ tính chất, trạng thái của sự vật , sự việc.

漂亮,好看,好吃,容易

Phó từ – 副词

Là những từ tu sức cho động từ hoặc tính từ để chỉ phương thức, mức độ, tần xuất.

很,非常,经常,往往

Giới từ – 介词

Là những từ đứng trước danh từ, đại từ, cụm danh từ…để chỉ phương hướng hoặc đối tượng.

 在,自,朝,向,当,同…

Liên từ –  连词

Là những từ dùng để nối 2 phân câu.

因为,所以,虽然,但是

Trên đây là bài học ngữ pháp các thành phần cơ bản để ghép câu trong Tiếng Trung. Nếu bạn có chỗ nào không hiểu hãy bình luận phía dưới để mình giúp đỡ nhé !

Tin tài trợ

Tin tài trợ

Tin tài trợ

Bài học liên quan

Ngữ pháp

Trong bài học này, mình sẽ gửi tới các bạn tổng hợp liên từ thường dùng nằm trong cấp độ HSK 4 TIẾNG TRUNG....

Ngữ pháp

Trong bài học này, mình sẽ gửi tới các bạn cách sử dụng 千万 ... (hãy chắc chắn rằng ...) nằm trong cấp độ...

Ngữ pháp

Trong bài học này, mình sẽ gửi tới cách sử dụng 不得不 ... (không thể không ...) nằm trong cấp độ HSK 4 TIẾNG...

Ngữ pháp

Trong bài học này, mình sẽ gửi tới cách sử dụng 差点 ... (suýt nữa thì ...) nằm trong cấp độ HSK 4 TIẾNG...

Ngữ pháp

Trong bài học này, mình sẽ gửi tới cách sử dụng 难道 ... 吗  (chẳng lẽ ... sao) nằm trong cấp độ HSK 4...

Ngữ pháp

Trong bài học này, mình sẽ gửi tới cách sử dụng 要是 ... 就 ... (nếu như... thì...) nằm trong cấp độ HSK 4...

Ngữ pháp

Trong bài học này, mình sẽ gửi tới cách sử dụng 肯定... (khẳng định hay chắc chắn về một điều gì đó) nằm trong...

Ngữ pháp

Trong bài học này, mình sẽ gửi tới các bạn cấu trúc ngữ pháp 按照 ... (dựa theo một điều gì đó) nằm trong...

Ngữ pháp

Trong bài học này, mình sẽ gửi tới các bạn cấu trúc ngữ pháp 在 ... 下 (dưới một tình hình nào đó) nằm...

Ngữ pháp

Trong bài học này, mình sẽ gửi tới các bạn cấu trúc ngữ pháp 不管... 都... (Bất kể... đều...) nằm trong cấp độ HSK...

Ngữ pháp

Trong bài học này, mình sẽ gửi tới các bạn cách sử dụng thành phần ngữ pháp 这么 (zhème) và 那么 (nàme) trong TIẾNG...

Ngữ pháp

Trong bài học này, mình sẽ gửi tới các bạn cấu trúc ngữ pháp 除了 ... 以外 (Ngoại trừ ... ra) nằm trong cấp...

Tin tài trợ

error: Nội dung được bảo vệ !