Connect with us

Bạn đang tìm kiếm gì ?

Khóa tiếng Trung cơ bản miễn phí

Bài 3: Cách viết chữ Trung Quốc

Trong bài học này, chúng ta sẽ học về Cách viết chữ Trung. Đây là bài học quan trọng , để các bạn có thể viết được chữ Trung Quốc .

Chào mừng các bạn đến với chương trình học tiếng Trung miễn phí . Trong bài học này, chúng ta sẽ học về Cách viết chữ Trung. Đây là bài học quan trọng , để các bạn có thể viết được chữ Trung Quốc .

Các quy tắc viết chữ

Tiếng Trung có 8 nét tất cả

8 Nét cơ bản trong tiếng Trung

Các nét cơ bản trong tiếng Trung

 • Nét ngang: nét thẳng ngang, kéo từ trái sang phải.
 • Nét sổ thẳng: nét thẳng đứng, kéo từ trên xuống dưới.
 • Nét chấm: một dấu chấm từ trên xuống dưới.
 • Nét hất: nét cong, đi lên từ trái sang phải.
 • Nét phẩy: nét cong, kéo xuống từ phải qua trái.
 • Nét mác: nét thẳng, kéo xuống từ trái qua phải.
 • Nét gập: có một nét gập giữa nét.
 • Nét móc: nét móc lên ở cuối các nét khác.

Quy tắc 1 : Ngang trước dọc sau

十

 • Nét ngang là nét viết ngang từ trái sang phải
 • Nét dọc là nét viết dọc viết từ trên xuống dưới

Quy tắc 2 : Phẩy trước mác sau

 • Nét phẩy là nét nhỏ, nhìn như dấu phẩy trong tiếng Trung
 • Nét mác là nét dài hơn nhìn giống chân của người phụ nữ

Quy tắc 3 : Trên trước dưới sau

Ví dụ như chữ san ta viết 3 nét ngang từ trên xuống dưới. Các nét vẫn phải viết từ trái sang phải .

Quy tắc 4 : Trái trước phải sau

Các nét viết từ trái sang phải nhưng vẫn phải tuân thủ kéo từ trên xuống dưới

Quy tắc 5 : Ngoài trước trong sau

Bạn có thể thấy ta viết 3 nét ở ngoài trước rồi mới viết 2 nét ở trong

Quy tắc 6 : Vào trước đóng sau

Đây là quy tắc bọc ngoài trước xong viết hết ở trong . Nét đóng sẽ luôn là nét ở dưới cùng .

Chúng ta mở các nét ngoài sau đó vào trong rồi mới đóng lại .

Quy tắc 7 : Giữa trước 2 bên sau

Lưu ý: Giữa trước 2 bên sau được áp dụng khi 2 bên đối xứng nhau (đối xứng chứ không phải các nét giống nhau, các nét giống nhau theo quy tắc 4: Trái trước phải sau)

Quy tắc 8 : Viết nét bao quanh ở đáy sau cùng

这

Thường là các Bộ 辶 và 廴 viết sau cùng . Đó là các bộ viết ở đáy

Phần bổ sung…

1. Viết từ trên xuống dưới, và từ trái qua phải
Theo quy tắc chung, các nét được viết từ trên xuống dưới và từ trái qua phải.

Quy tắc này cũng áp dụng cho trật tự các thành phần.

Chẳng hạn, chữ 校 có thể được chia thành 2 phần. Phần bên trái (木) được viết trước phần bên phải (交). Có vài trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc này, chủ yếu xảy ra khi phần bền phải của một chữ có nét đóng nằm dưới (xem bên dưới).

2. Các nét ngang viết trước, các nét dọc viết sau
Khi có nét ngang và nét sổ dọc giao nhau thì các nét ngang thường được viết trước rồi đến các nét sổ dọc. Như chữ thập (十) có 2 nét. Nét ngang一 được viết trước tiên, theo sau là nét sổ dọc 十.

3. Nét sổ thẳng viết sau cùng, nét xuyên ngang viết sau cùng
Các nét sổ dọc xuyên qua nhiều nét khác thường được viết sau cùng, như trong chữ 聿 và chữ 弗.


Các nét ngang xuyên qua nhiều nét khác cũng thường được viết sau cùng, như trong chữ 毋 và chữ 舟.

4. Viết các nét xiên trái (nét phẩy) trước, rồi đến các nét xiên phải (nét mác)
Các nét xiên trái (丿) được viết trước các nét xiên phải (乀) trong trường hợp chúng giao nhau, như trong chữ 文.


Chú ý quy tắc trên áp dụng cho các nét xiên đối xứng; còn đối với các nét xiên không đối xứng, như trong chữ 戈, thì nét xiên phải có thể được viết trước nét xiên trái, dựa theo quy tắc khác.

5. Viết phần ở giữa trước các phần bên ngoài ở các chữ đối xứng về chiều dọc
Ở các chữ đối xứng theo chiều dọc, các phần ở giữa được viết trước các phần bên trái hoặc bên phải. Các phần bên trái được viết trước các phần bên phải, như trong chữ 兜 và chữ 承.

6. Viết phần bao quanh bên ngoài trước phần nội dung bên trong
Các phần bao quanh bên ngoài được viết trước các phần nằm bên trong; các nét dưới cùng trong phần bao quanh được viết sau cùng nếu có, như trong chữ 日 và chữ 口. Các phần bao quanh cũng có thể không có nét đáy, như trong chữ 同 và chữ 月.

7. Viết nét sổ dọc bên trái trước các nét bao quanh
Các nét sổ dọc bên trái được viết trước các nét bao quanh bên ngoài. Trong hai ví dụ sau đây, nét dọc nằm bên trái (|) được viết trước tiên, theo sau là đường nằm phía trên cùng rồi đến đường nằm bên phải (┐) (hai đường này được viết thành 1 nét): chữ 日 và chữ 口.

8. Viết nét bao quanh ở đáy sau cùng
Các thành phần bao quanh nằm dưới đáy của chữ thường được viết sau cùng, như trong các chữ: 道, 建, 凶.

9. Viết các nét chấm, nhỏ sau cùng
Các nét nhỏ thường được viết sau cùng, như nét chấm nhỏ trong các chữ sau đây: 玉, 求, 朮

Luyện tập

Các bạn hãy cùng luyện viết vào vở ô li ở nhà theo 2 phần sau nhé

Phân tích mẫu :

Ví dụ 1 : Từ 家 /Jiā/ : Nhà

Đây là trường hợp rất cơ bản. Ta áp dụng quy tắc TRÊN-XUỐNGTRÁI-PHẢI

Ví dụ 2 : Từ 国 /guó/ 

Trong trường hợp này ta áp dụng quy tắc NGOÀI TRƯỚC-TRONG SAUVÀO TRƯỚC-ĐÓNG SAUTRÁI-PHẢI ; TRÊN-XUÔNG . Bạn có thể thấy 2 nét dọc và 1 nét ngang ngoài ta vẽ trước. Còn 1 nét ngang ở dưới cùng ta không vẽ vì cần phải vẽ trong trước rồi mới đóng ngoài ( Theo quy tắc vào trước đóng sau ) Hãy nhớ nét dưới đó là “đóng của nhà” cho dễ nhớ . Còn bên trong ngôi nhà ta vẽ tiếp từ trên xuống , ngang rồi đến dọc, mác ta vẽ cuối cùng .
 
Hãy viết từng chữ trong đoạn văn sau vào vở của bạn nhé :
 
我的爱好是听音乐、看电影和旅行。我喜欢各种各样的音乐,尤其是当我充满悲伤时,我喜欢那些能分享我悲伤的歌曲。我也喜欢看一些美国情景喜剧,比如:我是如何遇见你母亲的,从前,萨布丽娜。此外,我喜欢旅游和探索新的地方,有丰富的美食和自然,尤其是在黄昏沿着海滩散步,使我感到舒适和安宁。

Bài 3 : Cách viết chữ Trung đến đây là kết thúc. Sang bài 4 chúng ta sẽ bắt đầu học theo từng chủ đề luôn .

Tin tài trợ

Tin tài trợ

Tin tài trợ

Bài học liên quan

100 Bài Nghe Tiếng Trung

Chào mừng các bạn đến với tiengtrungtainha.com – Trang Học Tiếng Trung Online Tại Nhà Miễn Phí. Đây là chuyên mục 100 Bài Nghe Tiếng Trung và...

Luyện đọc tiếng Trung Quốc

Đây là bài luyện đọc tiếng Trung 3 – Bạn cùng bàn nằm trong chuyên mục luyện đọc tiếng Trung trên tiengtrungtainha.com. Bài học này cung cấp...

Khóa tiếng Trung cơ bản miễn phí

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng học về chủ đề ăn uống trong tiếng Trung ... . Chủ đề này bao gồm...

Khóa tiếng Trung cơ bản miễn phí

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng học về chủ đề cách nói giờ, phút giây trong tiếng Trung ... . Bài trước...

Khóa tiếng Trung cơ bản miễn phí

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng học về chủ đề thời ngày tháng trong năm : Cách nói năm, tháng, ngày,  ......

Khóa tiếng Trung cơ bản miễn phí

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng học về chủ đề thời gian, cụ thể như : Cách nói năm, tháng, ngày, giờ,...

Khóa tiếng Trung cơ bản miễn phí

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng học về chủ đề địa điểm làm việc, bạn làm việc ở đâu : Trường học,...

Luyện nghe

Chào mừng các bạn đến với chương trình Luyện nghe tiếng Trung do tiengtrungtainha.com biên soạn. Đây là phần 3 - Đi ăn giúp...

Khóa tiếng Trung cơ bản miễn phí

tiengtrungtainha.com - Trang học tiếng Trung online miễn phí . Đây là bài 9: Chủ đề số đếm trong tiếng trung . Bài học này...

Khóa tiếng Trung cơ bản miễn phí

Trong bài học này chúng ta sẽ học về chủ đề nghề nghiệp. Bao gồm từ vựng,ngữ pháp,mẫu câu ...

Khóa tiếng Trung cơ bản miễn phí

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng học về chủ đề hỏi quê quán,đất nước : Từ vựng vùng miền,mẫu câu hỏi về...

Khóa tiếng Trung cơ bản miễn phí

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng học về chủ đề hỏi thăm sức khỏe : Từ vựng,mẫu câu hỏi về sức khỏe...

Tin tài trợ

error: Nội dung được bảo vệ !